Privacyverklaring

PRIVACYBELEID  

Dit is het Privacybeleid van Morango Curls Haircare Line (hierna "Morango Curls").

Morango Curls vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna de “AVG”).

In dit Privacybeleid lichten wij onder andere toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Dat doen wij aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen.

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u dan ook het Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Het Privacybeleid is voor het laatste gewijzigd op 27 september 2018.

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

De websites van Morango Curls is te vinden op www.morangocurls.com. De verantwoordelijke voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens is Morango Curls Haircare Line., Voorhaven 66, 3024 RP Rotterdam (KvK: 70994188).

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT MORANGO CURLS VOOR WELKE DOELEINDEN?

2.1 Privilege Membership

Doeleinden en grondslagen Membership

Het Membership heeft tot doel de beleving van klanten te verbeteren en de tevredenheid te verhogen, onder meer door gepersonaliseerde communicatie met informatie, aanbiedingen, acties en evenementen die zoveel mogelijk zijn afgestemd op uw voorkeuren en interesses. Als Member heeft u via uw Account toegang tot uw digitale kassabonnen en uw online aankoophistorie, zodat u die altijd terug kunt vinden. We herkennen u in de winkel via uw e-mailadres.

Deelname aan het Membership is vrijwillig en kosteloos. Vanzelfsprekend kunt u ook aankopen doen zonder gebruik te maken van het Membership.

Om uw voorkeuren en interesses te bepalen, wordt ook gebruik gemaakt van informatie die op basis van uw toestemming is verkregen met cookies of vergelijkbare technieken. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken. We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor analyse- en optimalisatiedoeleinden (op niet persoonlijk niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Morango Curls om te begrijpen hoe klanten onze diensten gebruiken teneinde deze te kunnen verbeteren en optimaliseren.

Aanmelden voor het Membership

Member worden is eenvoudig, u kunt zich aanmelden via de Website. Om Member te worden maakt u een Membership account aan waarin u zelf bepaalde (persoons)gegevens invult.

Wanneer u zich aanmeldt voor het Membership verklaart u dat u 16 jaar of ouder bent, dan wel dat u hiervoor toestemming van uw ouders of wettelijk vertegenwoordiger heeft.

Informatie gekoppeld aan uw Membership

Door uw gebruik van de verschillende diensten van Morango Curls te analyseren, kunnen wij onze diensten en communicatie beter op uw wensen afstemmen. Onderdeel van het Membership is daarom dat wij beschikbare informatie over u koppelen en toevoegen aan uw Membership, waaronder uw interesses, product voorkeuren, (online) aankopen en informatie over uw gebruik van de website. [zie hoofdstuk 2.7] en Personal Styling [zie hoofdstuk 2.8].

2. Online betalingen

Ten behoeve van Morango Curls worden uw aankopen met de door uw gekozen betaalwijze in de webshop afgewikkeld door onze payment provider Cardgate B.V. (hierna: “Cardgate”). In de systemen van Cardgate is voor ons het volgende zichtbaar:

• • Transactie;

• • Bij creditcardbetalingen achternaam en voorletter, een deel van het kaartnummer, de verloopdatum, soort kaart en (indien de kaart geen pincode bevat) de handtekening;

• • Betaalwijze;

• • Locatie en tijd;

• • Land van herkomst van de creditcard/pinpas.

Deze gegevens worden gebruikt om uw bestelling te kunnen afhandelen. De juridische grondslag is de uitvoering van de overeenkomst met u. We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor analyse- en

optimalisatiedoeleinden (op niet persoonlijk niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Morango Curls om te begrijpen hoe klanten onze diensten gebruiken teneinde deze te kunnen verbeteren en optimaliseren.

Om fraude tegen te gaan, te controleren of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen en ter controle van alle overige feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst (op afstand), kan Morango Curls steekproefsgewijs contact met u opnemen voor een aantal controlevragen en/of u op een andere wijze verzoeken aanvullende informatie te verstrekken. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Morango Curls om fraude en ander misbruik van haar diensten te voorkomen.

2.1 Gebruik van Morango Curls Website

Cookies

Om de Website te laten werken hebben wij bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (het nummer –minus de laatste 3 cijfers- van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op onze Website bezoekt. Ook maken wij gebruik van cookies en technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals link-tracking. Door middel van link-tracking herkennen wij u als u vanuit onze e-mails doorklikt naar de Website.

Dit doen wij onder andere om de gebruiksvriendelijkheid van onze Website te verhogen en om de Website te beveiligen, om uw ervaring van onze diensten te optimaliseren, informatie voor u te personaliseren, u te herkennen bij een volgend bezoek en om u ook via andere kanalen aanbiedingen te kunnen doen.

De juridische grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens die door middel van cookies en vergelijkbare technieken wordt verkregen, is uw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor uw privacy). In onze Cookie Policy kunt u meer lezen over welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Webshop Account

Klanten met een Webshop Account, kunnen hun Webshop Account gebruiken om bestellingen te plaatsen op de Website. We gebruiken uw gegevens om er voor te zorgen dat u eenvoudig vervolgbestellingen op de Websites kunt plaatsen en voor het afhandelen van uw bestelling. De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u.

Indien u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief worden uw aankoopgegevens gebruikt om de nieuwsbrief op uw interesses aan te passen. Als u uw geboortedatum heeft opgegeven sturen wij ook een verjaardags-email. De juridische grondslag voor deze verwerking is toestemming.

Bestellen als gast Als u een online bestelling wilt doen zonder Member te worden, vragen wij u gegevens in te vullen die wij nodig hebben voor het afhandelen van de bestelling en om contact met u te hebben over uw bestelling. De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u.

2.2 Sociale Media

Morango Curls is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook en Instagram.

Als u Morango Curls volgt via sociale media, of communiceert met of over Morango Curls via sociale media, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw openbare profielgegevens. Als u informatie over Morango Curls deelt via sociale media kunnen uw gegevens zichtbaar worden via die sociale media. Morango Curls volgt zelf ook sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over u.

Morango Curls kan bijhouden hoe vaak een bepaalde post van de Morango Curls is gedeeld en “geliked” via sociale media, om het bereik daarvan te analyseren. Ook kan Morango Curls bijhouden of en, zo ja, welke klachten er over Morango Curls worden gedaan via sociale mediakanalen van klachtensites. In dat kader verwerken wij de volgende gegevens zodat wij de inhoud van onze sociale media activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren:

• • Profielinformatie van het betreffende sociale medium;

• • De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot Morango Curls;

• • In het platform opgeslagen metadata.

Het doel van deze verwerking is het bereik van de sociale media-activiteiten van Morango Curls te analyseren en haar klantvriendelijkheid te verbeteren. De grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u.

2.3 Klantenservice

Als u contact opneemt met, of gebruik maakt van de diensten van Morango Curls Klantenservice, verzamelen wij voor zover nodig de volgende gegevens:

• • E-mailadres;

• • Telefoonnummer;

• • Inhoud correspondentie;

• • Naam, adres en woonplaats

Wij gebruiken deze gegevens om zo goed mogelijk op uw klacht, verzoek of vraag te kunnen reageren, ter uitvoering van de overeenkomst met u.

We slaan uw vraag op om u later beter behulpzaam te kunnen zijn en uw klanttevredenheid te kunnen analyseren, waarvoor als grondslag geldt het gerechtvaardigd belang van de Morango Curls om haar dienstverlening te verbeteren.

2.4 Communicatie van Morango Curls

E-mail

Op de Website kunt u zich aanmelden voor de reguliere e-mailnieuwsbrief van Morango Curls. De nieuwsbrief bevat informatie over producten, diensten en evenementen van Morango Curls. De grondslag hiervoor is toestemming. De nieuwsbrief wordt gepersonaliseerd door middel van het gebruik van cookies. De grondslag voor het gebruik van cookies is toestemming.

Indien u Member bent zullen we onze communicatie zoveel mogelijk op uw voorkeuren en interesses afstemmen, op basis van uw gebruik van de diensten van Morango Curls en op basis van de door u opgegeven voorkeuren en interesses. Deze kunt u aanpassen in uw Membership Account.

Als Member ontvangt u zowel nieuwsbrieven die uw Membership betreffen als nieuwsbrieven die op uw interesses en voorkeuren zijn afgestemd. De juridische grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst met u. U kunt in uw Membership Account- aangeven welk type nieuwsbrief u al dan niet wenst te ontvangen. De frequentie van verzending is afhankelijk van hoe vaak u een e-mail opent en uw klikgedrag op de Website. Bent u geen Member, dan bestaat alleen de mogelijkheid de reguliere e-mailnieuwsbrieven van Morango Curls te ontvangen.

U kunt zich altijd afmelden voor communicatie van Morango Curls via de link onderaan elk ontvangen bericht of via uw Membership Account. U kunt zich niet afmelden voor berichten die nodig zijn voor de afhandeling van bestellingen en andere noodzakelijke service berichten.

Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om informatie te verzamelen over uw gedrag op onze Website. Zo kunnen wij zien of u via onze nieuwsbrief doorklikt naar de Website en kunnen wij u herkennen als u onze Website bezoekt door middel van een tracking-link. Wij kunnen hierdoor volgen welke acties u neemt vanuit de e-mail en meten hoe efficiënt onze nieuwsbrief is. Dit doen wij door middel van cookies. De juridische grondslag hiervoor is uw toestemming. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken

Berichten per sms

Als u uw telefoonnummer hebt opgegeven, kunnen wij u in uitzonderlijke gevallen waarschuwen in geval van calamiteiten, of u attenderen op bijzondere gebeurtenissen en speciale gelegenheden. Wij zullen dat echter alleen bij hoge uitzondering doen. Mocht u een sms van ons ontvangen, dan kunt u direct na ontvangst van een dergelijk bericht ook aangeven dat u hier geen prijs op stelt.

2.5 Klanttevredenheidsonderzoeken

Morango Curls doet op verschillende manieren onderzoek naar klanttevredenheid. Indien u deelneemt aan een klanttevredenheidsonderzoek van Morango Curls, verwerken wij de volgende gegevens:

• • E-mailadres;

• • Uitkomst onderzoek;

• • Naam, adres en woonplaats (alleen op uw verzoek).

De uitkomsten van het onderzoek worden door ons gebruikt om onze diensten en producten te verbeteren. De juridische grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst.

2.5 Events

Indien u zich aanmeldt voor een event van Morango Curls, verwerken wij de volgende gegevens van u:

• • Naam;

• • Adres (optioneel);

• • E-mailadres;

• • Telefoonnummer;

• • Geboortedatum (optioneel);

Wij gebruiken deze gegevens om uw deelname aan het evenement te verwerken en mogelijk te maken, ter uitvoering van de overeenkomst met u.

Ook gebruiken wij uw gegevens voor analyse- en optimalisatiedoeleinden (op niet persoonlijk niveau) teneinde inzicht te krijgen in het type bezoekers van onze events. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Morango Curls om marketingactiviteiten te ontplooien en haar events te verbeteren.

3. HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Morango Curls bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt. Morango Curls hanteert verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van het doeleinde en de categorie gegevens.

Aankoop zonder Webshop Account

Wanneer u een aankoop doet zonder in te loggen, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal twaalf (12) maanden na aankoop om eventuele serviceverzoeken nog te kunnen behandelen.

Membership

De zichtbare gegevens die zijn opgeslagen in uw Membership Account worden in beginsel door ons bewaard zolang u Member bent. Als u vijftien maanden geen gebruik heeft gemaakt van uw Membership, zullen wij u vragen of u Member wilt blijven. Als u, ook na een reminder, niet aangeeft Member te willen blijven, verwijderen wij uw Membership Account.

Cookies

Morango Curls hanteert voor cookies en vergelijkbare technieken een levensduur van maximaal zes (6) maanden. (Persoons)gegevens verzameld door middel van cookies, zoals informatie over uw internetgebruik, worden ook maximaal zes (6) maanden bewaard.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich heeft opgegeven voor Morango Curls nieuwsbrief, bewaart Morango Curls uw gegevens om de nieuwsbrief te kunnen sturen totdat u aangeeft deze niet meer te willen ontvangen. Dat kan in ieder geval door middel van de link onderaan elk bericht. Wanneer u vanuit uw Membership een nieuwsbrief ontvangt, kunt u zich hiervoor ook afmelden via uw account.

Klantenservice

Indien u contact opneemt met de Morango Curls Klantenservice worden uw persoonsgegevens door ons maximaal twaalf (12) maanden na afhandeling bewaard.

Klanttevredenheid

Als u meedoet aan een klanttevredenheidsonderzoek, worden de door u verstrekte gegevens door ons maximaal 24 maanden bewaard.

Events

Gegevens over de evenementen waarvoor u zich aanmeldt, bewaren wij maximaal 24 maanden.

Winacties

Gegevens over winacties waar u aan mee heeft gedaan, bewaren wij maximaal zes (6) maanden.

Gegevens betreffende fraude en diefstal

Ten aanzien van gegevens betreffende fraude en diefstal hanteert Morango Curls een bewaartermijn van maximaal vijf jaar, uitsluitend voor zover aangifte bij de politie is gedaan.

Wanneer u vragen heeft over het bewaartermijnenbeleid van Morango Curls, dan kunt u contact opnemen met Morango Curls door een e-mail te sturen naar customercare@morangocurls.com.

4. AAN WIE VERSTREKT MORANGO CURLS UW GEGEVENS?

Morango Curls kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Morango Curls en Morango Curls draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Morango Curls optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Morango Curls afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van Morango Curls.

Ook kan Morango Curls diensten aanbieden in samenwerking met andere partijen. Deze partijen kunnen dan betrokken zijn bij het uitvoeren van een overeenkomst met u. U wordt daarover altijd geïnformeerd op het moment dat u gebruik maakt van een dergelijke dienst.

Voor het overige verstrekt Morango Curls alleen gegevens aan derden met uw uitdrukkelijke toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.

5. GEVEN WIJ UW GEGEVENS DOOR NAAR ANDERE LANDEN?

Morango Curls kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie of zij kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden, onder meer in de Verenigde Staten. Het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens kan in deze landen lager zijn dan in de Europese Unie.

Om uw privacy te waarborgen, zal Morango Curls uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie, indien de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt en/of indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit (bijvoorbeeld het EU-VS Privacy Shield) of ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze zijn hier te vinden.

6. HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Morango Curls heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van oneigenlijke verwerking. Zo maken wij gebruik van een firewall en hebben wij versleutelingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang hebben tot gegevens.

Onze klantgegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Tevens wordt er gelogd wie toegang heeft gehad tot de gebruikersdata. Slechts een beperkte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de klantgegevens. De medewerkers die toegang hebben tot de gegevens worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze gegevens om te gaan. Op hen rust tevens een geheimhoudingsplicht.

Meerdere keren per jaar worden er beveiligingschecks gedaan door externe specialisten om de veiligheid van persoonsgegevens te kunnen blijven waarborgen. Eventuele aandachtspunten die hieruit naar boven komen, worden direct geadresseerd, opgepakt en opgelost.

7. WAT GEBEURT ER IN HET GEVAL VAN OVERDRACHT VAN DE ONDERNEMING?

In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van Morango Curls worden overgedragen aan een derde partij of kan Morango Curls fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. Morango Curls zal u in een dergelijk geval altijd vooraf informeren.

8. WAT ZIJN UW RECHTEN?

Inzage en correctie

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Morango Curls van u verwerkt en voor welke doeleinden, kunt u contact opnemen met Morango Curls via onze customercare@morangocurls.com. U kunt ook verzoeken om wijziging of correctie van uw gegevens. Indien u jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door uw ouder (of wettelijke vertegenwoordiger). Morango Curls zal op uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren.

Bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door contact op te nemen met onze Klantenservice via customercare@morangocurls.com. In de e-mails of andere berichten die Morango Curls stuurt, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u hiervan gebruikmaakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor noodzakelijke serviceberichten kunt u zich niet afmelden.

Verwijdering

Als u wilt dat de Morango Curls uw persoonsgegevens en/of uw account verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar customercare@moramgocurls.com of via uw account online. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door Morango Curls worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Beperking verwerking

Als u gegronde redenen heeft een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die de Morango Curls verwerkt betwist, of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Morango Curls, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar customercare@morangocurls.com.

Gegevensoverdraagbaarheid

Indien de verwerking van persoonsgegevens door Morango Curls berust op uw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht te verzoeken de betreffende persoonsgegevens die u aan Morango Curls heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar customercare@morangocurls.com.

Intrekken toestemming

Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Klacht

Indien u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door Morango Curls, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

9. WEBSITES VAN DERDEN

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Morango Curls heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Morango Curls zijn verkregen. Morango Curls accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

10. CONTACT

Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement kunt u contact opnemen met de Morango Curls Klantenservice via customercare@morangocurls.com.